Koordynator do spraw dostępności - BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Koordynator do spraw dostępności

Pani Ewa Waligóra - Koordynator do spraw Dostępności w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

ul. Komitetu Obrony Robotników 23;

02-148 Warszawa

Tel. 22 500 3047

Tel. kom. 721960589

e-mail: ewa.waligora@strazgraniczna.pl

 

Pani Ewelina Łapanowska – zastępca koordynatora, doradca społeczny.

ul. Komitetu Obrony Robotników 23;

02-148 Warszawa

Tel. 22 500 3209

e-mail: ewelina.lapanowska@strazgraniczna.pl

 

Do zadań Koordynatora należy:

1. Koordynowanie i realizowanie zadań nałożonych przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej ,,ustawą o zapewnieniu dostępności’’, a w szczególności:

  1. zlecanie audytów dostępności oddziału w celu zdiagnozowania miejsc, w których należy zapewnić/poprawić dostępność,
  2. analizę procedur funkcjonujących w oddziale w celu zapewnienia wygody korzystania osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. opiniowanie rozwiązań z zakresu dostępności,
  4. wsparcie osób za szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej,
  5. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy dostępności,
  6. monitorowanie działania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie zapewnienia dostępności osobom za szczególnymi potrzebami;

2. Informowanie Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej o niezbędnych do wykonania przez niego czynności, wymaganych przepisami ustawy o zapewnieniu dostępności;

3. Przygotowanie raportów i sprawozdań oraz innej dokumentacji, której przygotowanie jest wymagane przepisami o zapewnieniu dostępności.

Metryczka

Data publikacji 02.10.2020
Data modyfikacji 14.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Zdzienicki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Zdzienicki
do góry