Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w PSG w Łodzi nt. „Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia”

Metryczka

Data publikacji 10.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Petroniec
do góry