Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej w trybie zwykłym w PSG Warszawa-Modlin nt. „Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytrium RP”

Metryczka

Data publikacji 10.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Petroniec
do góry