Zamówienia Publiczne

20/FI/20 Usługa organizacji świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej na rzecz cudzoziemców

Nr referencyjny - 20/FI/20

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 750 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV)

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Przedmiot – usługa organizacji świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej na rzecz cudzoziemców

 

Tryb -  zamówienie na usługi społeczne w trybie art. 138o

 

Termin składania ofert  – 24.11.2020 r. godz. 10:00

Metryczka

Data publikacji 10.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Wiercioch PGK
do góry