Zamówienia Publiczne

16/FI/KS/20 Usługa realizacji kursów językowych dla funkcjonariuszy i pracowników NwOSG i KGSG

Nr referencyjny - 16/FI/KS/20

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 750 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 80580000-3,

 

Przedmiot – Usługa: „Realizacja kursów językowych dla funkcjonariuszy i pracowników NwOSG i KGSG”

 

Tryb -  zamówienie na usługi społeczne w trybie art. 138o

 

Termin składania ofert  – 29.09.2020 r. godz. 10:00

Metryczka

Data publikacji 21.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Wiercioch PGK
do góry