Zamówienia Publiczne

13/FI/20 Usługa organizacji świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej na rzecz cudzoziemców

Nr referencyjny - 13/FI/20

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 750 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej,

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

Przedmiot – usługa organizacji świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej na rzecz cudzoziemców

 

Tryb -  zamówienie na usługi społeczne w trybie art. 138o

 

Termin składania ofert  – 28.07.2020 r. godz. 10:00

Metryczka

Data publikacji 15.07.2020
Data modyfikacji 15.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Wiercioch
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Wiercioch
do góry