Zamówienia Publiczne

5/FI/KD/20 Usługa świadczeń medycznych - lekarskich i pielęgniarskich na rzecz cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli

Nr referencyjny - 5/FI/KD/20

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 750 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 85000000-9

 

Przedmiot – Usługa świadczeń medycznych - lekarskich i pielęgniarskich na rzecz cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli

 

Tryb -  zamówienie na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp

 

Termin składania ofert  – 06.03.2020 r. godz. 10:00

Metryczka

Data publikacji 28.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Wiercioch
do góry