Zamówienia Publiczne

4/FI/KS/20 Kursy językowe dla funkcjonariuszy NwOSG

Nr referencyjny - 4/FI/KS/20

 

Wartość szacunkowa – Poniżej 750 000 euro

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 80580000-3,

 

Przedmiot – Usługa: „Realizacja kursów językowych dla funkcjonariuszy NwOSG”

 

Tryb -  zamówienie na usługi społeczne w trybie art. 138o

 

Termin składania ofert  – 02.03.2020 r. godz. 10:00

Metryczka

Data publikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Wiercioch
do góry