Dane teleadresowe - PSG w Lesznowoli - BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

PSG w Lesznowoli

Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli 

Lisówek 21 

05-600 Grójec

telefon: sekretariat: +48 48 332 39 30 czynny w godz. 7.30 - 15.30  lub  fax: +48 48 332 39 55

telefon: kierownik zmiany: +48 48 332 39 50 czynny całodobowo  lub  fax: +48 48 332 39 56

e-mail: sekretariat.lesznowola@strazgraniczna.pl

 

Kategoria placówki: II (druga)

Data utworzenia: 01 maja 2015 r.

Rodzaj przejścia: lotnicze (dodatkowe)

Rodzaj ruchu granicznego: osobowy

Usytuowanie: PSG w Lesznowoli została utworzona na bazie istniejących wcześniej struktur organizacyjnych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej: Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli oraz Grupy Zamiejscowej w Radomiu Placówki Straży Granicznej w Kielcach. Siedziba placówki znajduje się w miejscowości Lisówek k/Grójca na terenie kompleksu budynków Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. W zasięgu odpowiedzialności służbowej placówki znajduje się również Grupa Zamiejscowa w Radomiu stacjonująca na terenie cywilnego portu lotniczego w Radomiu.

Zasięg terytorialny Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli obejmuje 8 powiatów południowego województwa mazowieckiego: przysuski, szydłowiecki, radomski, lipski, zwoleński, kozienicki, białobrzeski i grójecki  oraz miasto Radom. Łączna powierzchnia obszaru będącego w terytorialnym zasięgu działania PSG Lesznowola wynosi 6919,23 km², co stanowi 19,5% powierzchni województwa mazowieckiego, są to w przeważającej części tereny rolnicze, gdzie dominuje sadownictwo.


 

Metryczka

Data publikacji 04.02.2019
Data modyfikacji 23.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Zdzienicki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Zdzienicki
do góry