Stanowienie aktów prawnych - BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Decyzja nr 97 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 17). 

http://e-dziennik.strazgraniczna.pl/api/DU_SG/2019/17/journal/6065

zmianiona decyzją nr 160 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 sierpnia 2019 r.  zmianiającą decyzję w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 53).

http://e-dziennik.strazgraniczna.pl/api/DU_SG/2019/53/journal/6281

Metryczka

Data publikacji 02.09.2020
Data modyfikacji 12.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Zdzienicki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Zdzienicki
do góry