Klauzula informacyjna rzecznika prasowego - BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna rzecznika prasowego

Klauzula informacyjna rzecznika prasowego

Informacja dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego wynikająca z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 33 01, e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl;
 • Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 3062, e-mail: nadwislanski.woi@strazgraniczna.pl;
 • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z rzecznikiem prasowym Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,  w szczególności udzielania odpowiedzi na zadane pytania, wysyłania informacji prasowych oraz zaproszeń na konferencje i wydarzenia;
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. Ponadto – jeżeli wynika to z przepisów prawa – prawo do usunięcia swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu;
 • Pani/Pana dane będą przechowywane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów , w których dane są przetwarzane, a następnie przechowywane do celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione organom prawnych na podstawie przepisów prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

W związku z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta NwOSG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Pani/Panu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany  także drogą elektroniczną.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2022
Data modyfikacji 30.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Łapanowska
Osoba udostępniająca informację:
Michał Misztal
Osoba modyfikująca informację:
Michał Misztal
do góry