Informacja Schengen ochrona danych osobowych - BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Schengen ochrona danych osobowych

Informacja Schengen ochrona danych osobowych

System Informacyjny Schengen:

  • wspólna elektroniczna baza danych o osobach i przedmiotach;
  • wymiana informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ochronę granic, wydawanie wiz i inne kontrole policyjne oraz celne;
  • składa się z jednostki centralnej w Strasburgu oraz z modułów krajowych, które są jej lustrzanym odbiciem.

 

Centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji jako administrator danych, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1844), rozpatruje wnioski osób dotyczące przetwarzania ich danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

 

I. Administrator danych

Centralny organ techniczny KSI  - Komendant Główny Policji

Dane kontaktowe:

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

tel. sekretariat: 22 60 148 79, 22 60 131 45
faks sekretariat: 22 60 129 21

II. Inspektor ochrony danych                 

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe:

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa 

tel. 22 60 127 34
faks 22 60 128 73

Metryczka

Data publikacji 30.03.2022
Data modyfikacji 30.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Łapanowska
Osoba udostępniająca informację:
Michał Misztal
Osoba modyfikująca informację:
Michał Misztal
do góry