Informacja dotycząca biura przepustek - BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca biura przepustek

Informacja dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 33 01, e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl,
 • Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 3062, e-mail: woi.nwosg@strazgraniczna.pl,
 • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1486 z późn. zm.),
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia kontroli wejścia na teren podlegający ochronie,
 • ma Pani/Pan obowiązek podania danych. Obowiązek ten wynika z  przepisów ustawy z dnia  12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1486 z późn.zm.). Nie podanie danych uniemożliwi Pani/Panu wejście na teren obiektów Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. Ponadto – jeżeli wynika to  z przepisów prawa – prawo do usunięcia swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu,
 • Pani/Pana dane będą przechowywane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej do czasu zakończenia roku kalendarzowego, a następnie w Zakładowym Archiwum Komendy Głównej Straży Granicznej  przez okres 5 lat,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

W związku z z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta NwOSG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Pani/Panu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany  także drogą elektroniczną.

Metryczka

Data publikacji 29.08.2018
Data modyfikacji 16.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Zdzienicki
Osoba modyfikująca informację:
Michał Misztal
do góry