Rejestry i ewidencje - BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

 1. Zbiór wniosków o wykonanie rewizji celnej osób i środków transportu;
 2. Ewidencja osób wydalonych do RP;
 3. Rejestr wydanych przepustek granicznych;
 4. Ewidencja złożonych wniosków do sądu o umieszczenie oraz przedłużenie pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;
 5. Księga zabezpieczonych towarów;
 6. Ewidencja zgłoszeń utraty dokumentów za granicą;
 7. Rejestr skarg i wniosków;
 8. Dokumentacja służbowa prowadzona w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców
 9. i aresztach w celu wydalenia;
 10. Rejestr osób sprawdzonych urządzeniem morpho touch;
 11. Centralne Archiwum Odpraw i Legitymowania;
 12. Rejestr Cudzoziemców:
 • Wizowa Aplikacja Konsultacyjna,
 • Rejestr Akt Cudzoziemców;
 1. Centralna Baza Danych Straży Granicznej;
 2. Zbiór danych z przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu drogowego;
 3. Cudzoziemcy zakwalifikowani i opuszczający terytorium RP w ramach dobrowolnych powrotów;
 4. Centralna Baza Danych EWIDA;
 5. Dokumentacja służbowa prowadzona w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych.
 6. Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania;
 7. Rejestr wniosków o zwolnienie cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców oraz wydanych w tej sprawie postanowień;
 8. Statystyki pionu granicznego;
 9. Dokumentacja służbowa dotycząca kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;
 10. Rejestr Petycji;
 11. Rejestr Cudzoziemców Zobowiązanych Do Opuszczenia Terytorium RP w wyniku decyzji administracyjnej oraz Cudzoziemców wobec których wydano postanowienie
  o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji;
 12. Mandaty Karne;
 13. Zbiór kart albumowych i daktyloskopijnych;
 14. System Obsługi Cudzoziemców;
 15. Platforma Wymiany Informacji;
 16. Bezpieczeństwo w Komunikacji (Aplikacja BWK2).

Metryczka

Data publikacji 09.12.2020
Data modyfikacji 09.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiesław Ślęzak
Osoba udostępniająca informację:
Michał Misztal WOI NwOSG
Osoba modyfikująca informację:
Michał Misztal
do góry