Wydział Transportu

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego Wydziału Transportu

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania.

W przypadku zainteresowania jednostek budżetowych  pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o składanie wniosku, o którym mowa w § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia do dnia 26 września 2018 r. - drogą elektroniczną na adres piotr.lapeta@strazgraniczna.pl, fax. 22 500 37 28 lub listownie na adres: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa.

Szczegółowych informacji udzieli mjr SG Piotr Łapeta tel. 22 500 3065; 721 960 591.

Metryczka

Data publikacji 13.09.2018
Data modyfikacji 13.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Niemiec WAIiWM - Referat Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Niemiec
do góry